Van data naar informatie

Heb je een up-to-date beeld van de onderwijsresultaten in je school?

Wellicht herken je je in het volgende beeld: collega’s werken hard om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Aan het einde van het schooljaar is het weer spannend: wie stroomt door, wie stroomt af, wie doubleert? In maart 2024 hoor je van de inspectie hoe jouw school dit schooljaar heeft gescoord op de verschillende onderdelen. Het overkomt je en je kunt er weinig aan doen.

Er is een alternatief: Wat als je vandaag al weet wat het oordeel van de inspectie wordt over dit schooljaar? Nu je nog bepaalde keuzes kunt maken, kunt sturen op de resultaten? Wat als je nu in één overzicht kon zien waar de sturingsruimte zit? En wat als je dieper door kunt klikken naar de resultaten op klasniveau en op leerlingniveau?

Het in beeld krijgen van de actuele onderwijsresultaten helpt niet alleen bij het maken van de juiste strategische beslissingen voor dit schooljaar, maar ook bij het ontwikkelen van beleid voor de lange termijn, door de data van verschillende jaren met elkaar te vergelijken.

De oplossing ligt voorhanden: met de onderwijsresultatenmonitor breng je met een simpele handeling de data van jouw school goed in beeld en krijg je inzicht in de sturingsruimte. Met behulp van onze expertise en diepgaande kennis van de branche ontvang je gedetailleerde data-informatie.

Met onze partners kunnen wij helpen bij de analyse en kunnen wij meedenken in oplossingen.

Met de resultatenmonitor gaat je data 'leven'.

De onderwijsresultatenmonitor is volledig gebaseerd op het onderwijsresultatenmodel VO van de onderwijsinspectie.

Enkele cijfers

Wij zijn trots op onze resultaten. Onze OnderwijsResultatenMonitor wordt inmiddels op steeds meer scholen gebruikt.

Leerlingen in 2024
Enthousiaste collega's
Scholen
Besturen

Licentiemogelijkheden

Kijk hieronder voor alle mogelijkheden.
De variatie zit in het aantal groepen (A, B of C) en het aantal jaren waarvoor je een licentie afsluit (1, 3 of 5).

 • Categorie A
 • €1250,-- per jaar

  Bij een meerjarig contract krijg je korting en betaal je:
  €1000,-- per jaar bij een 3 jarig contract
  €800,-- per jaar bij een 5 jarig contract
 • maximaal 25 mentorgroepen of stamgroepen
 • Categorie B
 • €1500,-- per jaar

  Bij een meerjarig contract krijg je korting en betaal je:
  €1250,-- per jaar bij een 3 jarig contract
  €1000,-- per jaar bij een 5 jarig contract
 • 25 tot 50 mentorgroepen of stamgroepen
 • Categorie C
 • €1750,-- per jaar

  Bij een meerjarig contract krijg je korting en betaal je:
  €1500,-- per jaar bij een 3 jarig contract
  €1200,-- per jaar bij een 5 jarig contract
 • meer dan 50 mentorgroepen of stamgroepen

Alle licenties zijn per schoollocatie, voor de duur van de overeenkomst, inclusief implementatie en helpdesk tijdens schooltijden. Op alle licenties zijn de licentievoorwaarden en de algemene voorwaarden van toepassing.

Professionals over de OnderwijsResultatenMonitor

Lees hier wat scholen en besturen zeggen over de OnderwijsResultatenMonitor.

De monitor zien wij binnen het ESC als een onmisbaar hulpmiddel voor het verbeteren van onze onderwijsresultaten en het voeren van inhoudelijk sterke gesprekken binnen het team. Het is een effectieve en makkelijk bedienbare tool die ons helpt om beter inzicht te krijgen in onze prestaties en om proactief te werken aan verbeteringen​. Het gedetailleerde overzicht, zowel op school- als leerlingniveau, maakt dat we makkelijk, effectief en op tijd kunnen (bij)sturen.
Een absolute aanrader!

Marjolein Verheij Conrector Onderwijs en Kwaliteit

Zeker nu de inspectie geen waarschuwingen en attenderingen meer stuurt aan scholen met teruglopende onderwijsresultaten is het van belang dat scholen deze resultaten zelf goed in beeld hebben. Nog mooier is het wanneer er een betrouwbaar prognose instrument is, waardoor scholen kunnen anticiperen op risico's. Deze monitor lijkt precies te doen wat daarbij nodig is: hij brengt vroegtijdig in beeld waar problemen verwacht kunnen worden. Dat stelt de schoolleiding in staat om daar vroegtijdig actie op te ondernemen. Dat is altijd beter dan achteraf ingrijpen als de resultaten tegenvielen. Ik denk dat scholen hier veel baat bij kunnen hebben.

Hans Sandtke projectleider Leren verbeteren

Tot nu toe heb ik ORM tweemaal voorzien van prognoses en ben ik alleen maar enthousiast over de uitkomsten die het programma maakt van deze prognoses. We hebben de uitkomsten ook steeds in ons MT besproken en proberen bij de rapportvergaderingen rekening te houden met de informatie die ORM ons geeft.

Vincent Reimering Afdelingsmanager Havo en VWO

De monitor van onderwijsresultaten geeft mij direct een actueel beeld van de onderwijsresultaten. Hierdoor is het gesprek met de sectie en de teams veel beter inhoudelijk te voeren. De invoer is zeer eenvoudig en de belasting daardoor ook minimaal. Het resultaat is echter maximaal inzicht. Absoluut aan te bevelen!

Frank Kouwenhoven Adjunct-directeur Onderwijs

Laatste nieuws

Onderwijsresultaten nieuws, updates en ontwikkelingen

Ontwikkelingen
De monitor van Onderwijsresultaten staat niet stil en wordt continu doorontwikkeld. Heb je idee, stuur deze dan in en maak kans op een jaar lang gratis monitor voor jouw schoollocatie.
Leren verbeteren
In samenwerking met het project Leren Verbeteren en de ambitie om het onderwijs in Nederland beter te maken levert Onderwijsresultaten BV de monitor het eerste jaar gratis voor het traject Leren Verbeteren van OC&W.