• Kan ik een proeflicentie krijgen?
 • Het is mogelijk in een demo omgeving de monitor uit te proberen. Hierin kun je echter geen ‘echte’ resultaten opslaan.
 • Welke licentievormen zijn er?
 • De licentievorm is afhankelijk van de grootte van de school en het aantal jaar waarvoor je de licentie wilt afsluiten. Kijk voor de actuele prijzen en licentievormen op: www.onderwijsresultaten.nl Licenties lopen altijd vanaf 1 augustus tot 31 juli in het volgende kalenderjaar (dus per schooljaar).
 • Welke kortingen of acties zijn?
 • Er zijn op dit moment geen kortingen of acties, anders dan de diverse licentievormen.
 • Krijg ik korting als de hele scholengroep of het bestuur een licentie afneemt?
 • De monitor van onderwijsresultaten.nl is opgebouwd vanuit het bestuur, de scholengroep en tot slot de school. Wanneer het gehele bestuur of de scholengroep geïnteresseerd is verzoeken wij het bestuur contact op te laten nemen met ons en kijken we naar maatwerk en een goed implementatietraject.
 • Hoeveel gebruikers mag ik binnen de licentie toevoegen?
 • De licentie is voor één schoollocatie. Binnen de schoollocatie kan iedereen toegang krijgen op de monitor. Er is dus geen beperking op het aantal gebruikers. De licentieovereenkomst wordt gesloten op basis van het aantal mentor-/stamgroepen.
 • Wat krijg ik voor de licentie? Zijn er nog extra kosten?
 • Binnen de licentie voor de monitor van onderwijsresultaten.nl vallen de volgende zaken: gebruik van de monitor voor de schoollocatie, alle gebruikers, rapportage naar school, scholengroep en-/of bestuur, updates, eenvoudige helpdesk en de implementatie bij ingebruikname. De monitor kent dus geen extra kosten. Mocht de school gebruik willen maken van een uitgebreide helpdeskfunctie, dan is dit op factuur- of contractbasis vooraf af te stemmen. Ook is het mogelijk om naar aanleiding van de uitkomst consultancy in te huren. Hiervoor hebben wij een nauw contact met B&T uit Amsterdam.
 • Hoe geschiedt de facturatie?
 • Facturatie wordt verzorgd door Factua uit Dordrecht. Zij verzorgen onze volledige financiële administratie en van hen ontvang je per mail of post op het gewenste (mail)adres de factuur eind augustus. De factuur dient voor 1 oktober betaald te zijn.
 • Hoe snel kan ik na het afsluiten van een licentie aan de slag?
 • Na het afsluiten van de licentie hebben wij ongeveer twee weken nodig om uw school aan te sluiten bij de onderwijsresultatenmonitor. Hiervoor hebben we ook wat gegevens vanuit de leerlingadministatie nodig, zodat wij jullie volledig kunnen ontzorgen bij de start.
 • Wat gebeurt er na afloop van mijn licentie?
 • De gegevens worden na 30 dagen definitief verwijderd uit de database bij het beëindigen van je licentie. Bedenk dus goed of én wanneer je wilt opzeggen, de verwijderde data zijn niet terug te halen.
 • Hoe kan ik opzeggen?
 • Het is mogelijk om de licentieovereenkomst te beëindigen. Dit doe je schriftelijk uiterlijk voor 30 april van het (laatste) schooljaar van de licentie.