Laatste nieuws

In de afgelopen maanden zijn we in gesprek geweest met SOM en Magister. In de zomervakantie hebben we het partnercontract met SOM (Topicus) getekend en momenteel zijn we al bezig met het realiseren van een automatische koppeling via SOMConnect. Wij zijn er trots op dat straks alle 'SOM'-scholen alleen nog in SOMConnect de koppeling hoeven aan te zetten en daarmee alle benodigde data vooraf ingelezen wordt. De scholen hebben zelf controle over de velden die uitgewisseld worden. Weer een mooie stap vooruit!