Laatste nieuws

We gaan de laatste fase in van het realiseren van een automatische koppeling via SOMConnect. In de ontwikkeling van Onderwijsresultaten is alles klaar en gaan we testen met Topicus. We hopen met elkaar deze fase ook vlot te kunnen afronden. Wij zijn er trots op dat straks alle 'SOM'-scholen alleen nog in SOMConnect de koppeling hoeven aan te zetten en daarmee alle benodigde data vooraf ingelezen wordt. De scholen hebben zelf controle over de velden die uitgewisseld worden. Weer een mooie stap vooruit SAMEN met Som(Topicus)!